دوازدهمین نمایشگاه تخصصی فرصتهای سرمایه گذاری کشور

زمان برگزاری: 8 تیر الی 11 آذر

مجری: بهاران تدبیر کیش

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: مرکز نمایشگاههای بین المللی کیش