نکو داشت تجلیل از فعالان عرصه طراحی، دوخت و جامه آرایی

زمان برگزاری: 28 الی 29 بهمن

مجری: شرکت مهد پگاه پایا

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن خلیج فارس