جلسه هم اندیشی مدیرعامل سازمان با اصحاب رسانه

زمان برگزاری: 3 مرداد

مجری: مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن رازی