اکران فیلم سینمایی " موقعیت مهدی "

زمان برگزاری: 7 الی 8 اردیبهشت

مجری: معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن خلیج فارس