همایش معرفی ورزش‌های نوین

زمان برگزاری: 14 مهر

مجری: شرکت عمران ، آب و خدمات کیش

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن ابن سینا