نشست مدیران دارویی

زمان برگزاری: 6 آذر

مجری: آژانس هواپیمایی بهاران

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن‌های رازی، خوارزمی و ابوریحان