مراسم اختتامیه مسابقات قرآن و اذان

زمان برگزاری: 11 اردیبهشت

مجری: معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن خلیج فارس