تقویم نمایشگاهها

# نام رویداد زمان برگزاری مجری محل برگزاری وضعیت
1 نمایشگاه دستاوردهای مناطق آزاد 3 الی 6 آبان شرکت بهاران تدبیر کیش مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش
2 هفتمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی 8 الی 11 آذر بهاران تدبیر کیش مرکز نمایشگاههای بین المللی کیش
3 دوازدهمین نمایشگاه تخصصی فرصتهای سرمایه گذاری کشور 8 الی 11 آذر بهاران تدبیر کیش مرکز نمایشگاههای بین المللی کیش
4 چهارمین نمایشگاه بین المللی فولاد ایران- ( سمپوزیوم فولاد ) 23 الی 25 آذر شرکت بلخ آذر مجد مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش
5 هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان کیش 7 الی 10 دی شرکت هفتواد مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش
6 اولین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی 7 الی 10 دی شرکت ماندگار آفرینان مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش
7 هفدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش Kish ENEX 20 الی 23 دی شرکت نمایشگاهی سپنتاس کیش مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش
8 دومین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری و ساخت داخل در شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 2 الی 4 اسفند شرکت بهاران تدبیر کیش مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش
9 اولین نمایشگاه صنعت و بازار سازهای نوین 14 الی 16 اسفند کنگره صنعت و بازار سازهای نوین مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش