رویداد همایش مدیران دارویی

زمان برگزاری: 1 دی

مجری: شرکت آرنیکا مهر کیش

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن‌های رازی و خوارزمی