سمینار فروشندگان کالاهای مصرفی و دارویی

زمان برگزاری: 20 الی 22 دی

مجری: شرکت پخش البرز

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن خلیج فارس