ویدئو کنفرانس ریاست جمهوری

زمان برگزاری: 5 فروردین

مجری: معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن خلیج فارس + لابی سالن ها