همایش فرصت های مشترک تجاری ایران و عمان

زمان برگزاری: 26 خرداد

مجری: شرکت سانیار تجارت هونام

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن رازی