همایش توانمندسازی اقتصادی

زمان برگزاری: 15 الی 17 مهر

مجری: شرکت آریا دخت

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن خلیج فارس + لابی نمایشگاهی