همایش ترویج ایثار و شهادت

زمان برگزاری: 18 فروردین

مجری: معاونت فرهنگی و اجتماهی سازمان منطقه آزاد کیش

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن رازی