همایش تدکس

زمان برگزاری: 18 الی 19 آبان

مجری: شرکت اسطوره تجارت آینده ساز کیش

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن‌های رازی و خلیج فارس