مراسم تودیع و معارفه مدیرکل دفتر مدیر عامل سازمان

زمان برگزاری: 30 فروردین

مجری: دفتر مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن رازی