شرکت های غرفه ساز

غرفه سازی عمومی در مرکز نمایشگاههای بین المللی کیش با سیستم های متعارف و معمول نمایشگاهی بر اساس آخرین نقشه تأیید شده از سوی شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش صورت می پذیرد ودر صورتیکه شرکتی قصد ایجاد غرفه خودساز با طراحی ویژه داشته باشد باید با پیمانکاران غرفه سازبصورت جداگانه مذاکره نماید.

 

لیست برخی از شرکتهای غرفه ساز بر اساس رتبه بندی

 

نام شرکت

تلفن

نمابر

همراه

وب سایت

نام مدیر عامل

رتبه

شرکت توان مدار

021-22360086

021-22064593

021-22064813

داخلی 7 0912-5851374 www.tavanmadar.com امیرعلی طاهریان A

طراحان ارم سازه اسپادان

١٩ – ٢٢٠٤٥٣١٨-٠٢١

٢٦٢٠٣٨٢٦-٠٢١

09120389017

www.eramsazeh.com

شهرام احتشام زاده

A

افرنگ

٧ – ٢٦٤٠٠٩٨٤-٠٢١

٢٦٤٠٠٩٩٠-٠٢١

٠٩١٢٣٧٥٥٧٠٢

٠٩١٢٨٩٣٣٨٩٦

www.afrangdesign.com

کاظم جعفری زاده

A

اکتیران

٨٨٠٥١٦٧١-٠٢١

٨٨٠٣٨٨٨٢-٠٢١

09121836632

www.octiran.ir

حسین علی اکبر کاشانی

A

ایساتیس

٢٢٧٥٩٢٩٦ ٢٢٧٥٢٨٢٣-٠٢١

٢٢٧٥٢٧٦٩-٠٢١

09123546199

www.isatisdesign.com

احسان طباطبایی

A

موسسه فرهنگی و هنری باران هنر

٧٨و٨٨١٠٢١٧٦-٠٢١

٨٨١٠٢١٧٧-٠٢١

09198855490

www.baranhonar.com

حمید اتحادی

A

شرکت سپنج سازه آسا

١٥-٨٨٦٠٠٥١١-٠٢١

٨٨٢١٢٤٧٠-٠٢١

-

www.sepanjco.com

رضا حاتمیان

A

گروه وینا

٥٠-٢٦٤٠١٧٤٨-٠٢١

٥٠-٢٦٤٠١٧٥٠-٠٢١

09121880956

www.veenagroup.com

غلامرضا فیلسوف

A

آبان سازه پاکان سپهر

021-44230983 021-44230952 0912-6018527 www.abansazeh.ir صابر حیدری A
فرارنگ

021-26701205

021-26701244

021-26701297 0912-2115018 www.fararangco.com کاوه صفائیان A

شرکت ایده مهر کارکیا

٤-٨٨٩٩٤٩٣٣-٠٢١

-

09123895373

-

یحیی محاسب کریم لو

B

شرکت دکوفیک آرت

021-88003600

٨٨٣٥٧٦٦٠-٠٢١

09126911752

www.decophic.com

علی ناصری

B

زودیاک

٢٢١١٣٨٥٢-٠٢١

٢٢٠٠٣٤٣٥-٠٢١

09123198602

 

اردلان اولاد زاده

B

گروه طراحان سرو پارس

٨٨٦٠٠٨٦١-٠٢١

٨٨٦٠٠٨٥٩-٠٢١

09121332208

www.isep.ir

افشین غفاری

B

شرکت طراحان سیستم پایدار

٨٨٧٠٤٨٤٠- ٨٨٧٠٤٨٤١-٠٢١

٨٨٧٠١٦٦٥-٠٢١

09121304838

www.tarahansp.com

امیر ناصر عبدالله پور

B

شرکت فرا راه پویان نوای نور

٨٨٦٥٠٠٧٦-

٨٨٦٥٠٤٤٥-

٨٨٦٥٠٠٥٣-٠٢١

٨٨٧٨١٦٣٥-٠٢١

09121372665

www.fararahpouyan.com

احمد رضا نراقی

B

شرکت نگار سبز آگرین

٢٢٨٦٨٤٩٨-٠٢١

٢٢٨٤٤٥١١-٠٢١

09123333012

agrinstands.com

وحید فداکار

B

هم آوا تجهیز

٨٦٠٨٣٢٧٣- ٨٦٠٨٤١٦٥-٠٢١

٨٨٧٥٤٣٣٥-٠٢١

09121573508

-

حسین پرهیزگاری

B

شرکت صنایع چوبی دکوراسیون آریا

041-36590512

021-66098006

041-36590512 0912-3846117 www.ariadecorco.com اسماعیل پورابراهیم B

شرکت آریا سازه ویژن

١١-٤٤٠١٤٦١٠-٠٢١

٤٤٠٨٩٠٤٣-٠٢١

09123046823

www.aria-sazeh.com

امیر پریور

C

شرکت دیدنو طرح شایان

٦٦٥٦٧٠٥٠- ٦٦٥٦٤٠١٠-٠٢١

٦٦٥٩٧٣٦٣-٠٢١

٠٩١٢٤٠٧٣٧٩٣- ٠٩١٩٨٦٣٨٨٥٠

-

آرزو کلانتر و مهدی نعمتی

C

شرکت کیمیا مهراز یوتاب (کیمیا سازه پارس سابق)

٤٤٣٣٩٩٩٠

-٤٤٣٣٩٩٩١

٤٤٣٥٨٢٢٧-٠٢١

٤٤٣٥٨٢٢٨-٠٢١

09126235217

kimiyamehraz.com

سعید بزرگمهر

C

هنر هشتم

٨٨٦١٦٩٠٠- ٠٢١٨٨٦١٩٦٠٠

-

09123002390

8thart.ir

حامد نیک پور

C

ایده های روشن مسیحا 021-44039010 021-89789485 0912-2452258 masihadesign.com محمدرضا رکن شریفی C

شرکت بلوط آرمانی

021-22869074

021-22861552

09125596126

www.Balootco.ir

فرزاد اقبالی

D

شرکت یسنا سازه

٤٤٦١٧٦٨٢-٠٢١

٦٦٣٥٣٥٤١-٠٢١

09123401578

www.yasnasazeh.com

هادی یزدی

D

شرکت اندیشه نوین

٣٨٢٧٣٣٠١-٢-٠٣٥

٣٨٢٧٣٣٠١-٠٣٥

09392733303

www.newideaco.ir/

علی امی مقدم

E

آریا شهر سبز کیش

٤٤٤٤١٧٦٧-٠٧٦

٤٤٤٤٠٧٠٨-٠٧٦

09123666995

-

طاهر

-

آسین هنر کیش

٤٤٤٥٨٨٨١-٠٧٦

٤٤٤٥٨٨٨٢-٠٧٦

09347682408

www.asinhonarkish.ir

آزاده سعیدنژاد

-

شرکت آنیل طرح آرا

٨٨٥٤١٥٢٠- ٨٨٥٤٢٢٧٠-٠٢١

٤٣٨٥٣٣٧٥-٠٢١

٠٩١٢٣٠٦١٥٤٦- ٠٩١٢٢٨١٦٧٧٣

-

یاسمن نعمتی

-

شرکت اوج نمایش هنر(اکسپو آرت)

٢٢٣٣٨٠١٠-٠٢١

٨٩٧٨٥٤٥٤-٠٢١

٠٩١٢٢٣٧٣٠١٠- ٠٩١٩٦٠٤٠٠٤٠

-

رسول شیروانی

-

شرکت پارسا آرین پایدار کیش

-

-

٠٩١٢٣٩٨٧٢٣٩- ٠٩٣٤٧٦٨٢٠٣٩

-

نادر پیرانی

-

شرکت پارسیان المان کیش

٢٢٣٦١٠٠٨- ٢٢٣٦٠٠٨٦-٠٢١

٢٢٣٦٢٥٥٠-٠٢١

09121241240

 

ایرج طاهریان

-

شرکت پدیده معماری ایماژ

٣٣٨١٤١٩٣-٠٤١

٣٣٨١٤١٩٣-٠٤١

٠٩١٤٤٩٣٤٨٠٠- ٠٩٣٧٨٧١٨٠١٧

-

وحید ارجمند

-

مهندسی پی ساز گسترسامان

٧٧١٩٩٢٣١-٠٢١

٧٧١٨٠٤٩٢-٠٢١

09123154398

-

علیرضا سلیمانی

-

شرکت پولاد پی ساز

-

-

٠٩١٢٠١٣٧٤٤٥ - ٠٩١٦٩٦٧٨٨٦٩

-

سجاد پروانه

-

روشن نما

-

-

٠٩٣٥٦٧٥٥٣٥٩ - ٠٩١٩٨٠١٢٥٧٤

 

امید عطاران

-

سام چوب کیش

-

-

٠٩٣٧٢٣٢١١٢٢- ٠٩١٢٣٨٣٧١٤٦

www.cassoni.co

حسن شاه حسین دستجردی

-

شرکت مهندسی سانتیمتر سازه پاسارگاد

٨٨٩٨١٨٨٣-٠٢١

٨٨٩٨١٨٨٦-٠٢١

09122940314

-

حسین رضیئی

-

شرکت سرزمین طراحان برتر دنیز

٣٥٤٥٧٦٩٢-٠٤١

٣٥٤٤٧٢٣٠-٠٤١

09147844403

-

امیر علی اکبری

-

شرکت سهلان کیش

٨٨٧٥٩٩٨٥-٠٢١

٨٨٧٣٣٠٥٦-٠٢١

٠٩١٢١٤٥٤٧٠٧- ٠٩١٢١٢٤٩٣١٢

-

رمضانی و محمودی

-

شرکت عمران پایورکیش

٤٤٤٦٧٠٠٧-٠٧٦

٤٤٤٦٧٠٠٨-٠٧٦

09385304101

-

علی ویسه

-

شرکت کاکتوس کیش

-

-

09347684413- 09176000000

-

علی فضلی

-

شرکت کاژه گستر داتام

٣٦٢٧٣٩٠٠-٠٣١

٣٦٢٥٤٢٤٧-٠٣١

09130002742

www.datam-co.com

سامان رضایی

-

شرکت ایرانا گرافیک 031-32736910-11 021-89784712 0913-1023562 www.iranagroup.com آرش گلستانیان -
 
 
           سقف تعداد غرفه های مجاز توسط هر یک از شرکت های غرفه ساز درهر نمایشگاه:
 

رتبه

تعداد غرفه

سقف متراژ کل

A

حداکثر ٥ غرفه

١٠٠٠ متر مربع

B

حداکثر ٤ غرفه

٨٠٠ متر مربع

C

حداکثر ٣ غرفه

٥٠٠ متر مربع

D

حداکثر ٣ غرفه

٤٠٠ متر مربع

فاقد رتبه( داراری تجربه کاری در کیش)

حداکثر ٢ غرفه

٣٠٠ متر مربع

فاقد رتبه (بدون تجربه و سابقه کاری در کیش)

حداکثر ١ غرفه

١٥٠ متر مربع

 

* توجه
چنانچه شرکت غرفه سازی که تمایل دارد مشخصات خود را در لیست فوق ثبت نماید با شماره ٠٧٦٤٤٤٢١٨١٦ تماس حاصل نموده و اطلاعات خود را به شماره نمابر ٠٧٦٤٤٤٢١٠٤٧ (جهت دریافت تائیدیه نمابر با شماره ٠٧٦٤٤٤٢١٥٧٠ تماس بگیرید)با عنوان "جهت درج در سایت" ارسال نماید همچنین فرم تعهد نامه را دانلود و پس از مهر و امضا به همراه مشخصات و سابقه کاری شرکت فاکس نمایید.

فرم تعهد نامه درج  مشخصات در سایت