سیزدهمین نمایشگاه تخصصی معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور

زمان برگزاری: 8 الی 11 آذر

مجری: بهاران تدبیر کیش

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: مرکز نمایشگاههای بین المللی کیش