سمپوزسیم فولاد

زمان برگزاری: 10 الی 12 آبان

مجری: انجمن آهن و فولاد

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن خلیج فارس +رازی+خوارزمی+ملاصدرا+ابوریحان