بیست و چهارمین اجلاس هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

زمان برگزاری: 22 اردیبهشت

مجری: سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن خلیج فارس و رستوران